Administrare tehnică

Administrarea tehnică cuprinde:

Verificarea periodică a echipamentelor electrice aferente spaţiilor comune;
● Verificarea periodică a instalaţiei de distribuţie apă rece şi apă caldă menajeră;
● Verificarea periodică, ori de câte ori este necesar, a proprietăților comune, în vederea remedierii defecţiunilor apărute la instalaţiile de folosinţă comună şi a eliminării pierderilor care determină creşterea nejustificată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari sau ale proprietarilor;
● Înştiinţarea comitetului executiv şi luarea măsurilor necesare pentru efectuarea la timp
şi eficient a lucrărilor de întreţinere şi reparații;
● Efectuarea de mici reparaţii la elementele proprietăţii comune (înlocuire becuri, întrerupatoare), asociaţia de proprietari suportând doar costul materialelor folosite.