Administrarea contabilă

Administrarea contabilă cuprinde:


Defalcarea cotelor de cheltuieli potrivit Legii nr. 82/191 republicată , cu modificările şi completarile ulterioare şi Legii nr. 196/2018;
● Activitatea de casierie, care se efectuează la sediul asociaţiei de proprietari;
● Întocmirea registrelor contabile obligatorii conform Ordinului 1969/2007: registrul de casă, registrul fondului de rulment, registrul fondului de reparaţii, registrul fondului de penalizări şi registrul-jurnal;
● Contabilitatea Asociației de Proprietari efectuată în partidă simplă;
● Calcularea prin intermediul unui program specializat a listelor de încasare a cotelor de întreţinere;
● Întocmirea listei de plată a cotelor de întreţinere lunară;
● Asigur transparenţă totală şi vizualizarea modului de lucru, existând în permanenţă posibilitatea de a verifica şi vizualiza consumul pe apometre, facturile repartizate pe lista de plată curentă, cheltuielile ce revin fiecărui apartament, încasările fiecărui proprietar în parte, calculul penalizărilor, lista de plată a facturilor şi datoriile asociaţiei, calculul salariilor şi ştatele de plată, veniturile asociaţiei de proprietari fondurile asociaţiei şi ale fiecărui apartament în parte;
● Întocmirea ştatelor de plată pentru salariaţi;
● Asigur întocmirea declaraţiilor fiscale lunare şi anuale şi transmitere online cu token propriu către ANAF;

Pentru mai multe detalii vă rog să mă contactați!