Despre

Care sunt preturile?

  • Servicii de administrare totala imobile care cuprind: Servicii de administrare contabilă, servicii de administrare tehnică la preţul de 10 lei/apartament, negociabil în funcţie de numărul de apartamente din bloc.
  • Cenzor – 2 lei/apartament.
  • Înfiinţarea şi înregistrarea asociaţiei de proprietari – 1.500 lei

Administrarea contabila cuprinde:

Defalcarea cotelor de cheltuieli potrivit Legii nr. 82/191 republicată , cu modificările şi completarile ulterioare şi Legii nr. 196/2018;
● Activitatea de casierie, care se efectuează la sediul asociaţiei de proprietari;
● Întocmirea registrelor contabile obligatorii conform Ordinului 1969/2007: registrul de casă, registrul fondului de rulment, registrul fondului de reparaţii, registrul fondului de penalizări şi registrul-jurnal;
● Contabilitatea Asociației de Proprietari efectuată în partidă simplă;
● Calcularea prin intermediul unui program specializat a listelor de încasare a cotelor de întreţinere;
● Întocmirea listei de plată a cotelor de întreţinere lunară;
● Asigur transparenţă totală şi vizualizarea modului de lucru, existând în permanenţă posibilitatea de a verifica şi vizualiza consumul pe apometre, facturile repartizate pe lista de plată curentă, cheltuielile ce revin fiecărui apartament, încasările fiecărui proprietar în parte, calculul penalizărilor, lista de plată a facturilor şi datoriile asociaţiei, calculul salariilor şi ştatele de plată, veniturile asociaţiei de proprietari fondurile asociaţiei şi ale fiecărui apartament în parte;
● Întocmirea ştatelor de plată pentru salariaţi;
● Asigur întocmirea declaraţiilor fiscale lunare şi anuale şi transmitere online cu token propriu către ANAF;
● Plata facturilor de utilități prin contul curent;
● Fişe pe apartamente, fişa oricărui cont folosit (casă, bancă, furnizor, orice fel de debit pe fiecare în parte, avansuri, salarii,cheltuieli, fonduri etc.), fişa pe operaţiuni diverse;
● Întocmirea situaţiei soldurilor elementelor de activ şi pasiv;
● Depunerea situaţiei soldurilor elementelor de activ şi pasiv la primărie;
● Întocmirea de note de plată individuale pentru fiecare apartament în parte;
● Calcularea în regim centralizat a consumurilor de apă rece şi apă caldă în urma citirilor date de către proprietarii asociaţiei;
● Centralizarea numărului de persoane pe baza tabelului întocmit lunar de Comitetul Executiv;
● Asigur relaţia cu ITM prin întocmirea şi transmiterea fişierului Revisal;
● Asigur calculul penalităților de întârziere aferente cotelor de întreţinere, dacă există hotărârea Adunării Generale în acest sens;
● Asigur relaţia cu banca, ITM, Administraţia Financiară, Primăria, furnizorii de servicii şi utilități;
● Transmiterea de informaţii către proprietarii care au nelămuriri cu privire la modul de repartizare a cheltuielilor lunare din cadrul listelor de întreținere;
● Relaţia cu banca, ITM, Administraţia Financiară, Primăria, furnizorii de servicii şi utilităţi;
● Transmiterea de informaţii către proprietarii care au nelămuriri cu privire la modul de repartizarea a fondurilor asociaţiei de proprietari;